Trại sản xuất giống thuỷ sản Phú Thọ chuẩn bị sản xuất cá giống qua đông năm 2015

           Trại sản xuất giống thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản là đơn vị cung ứng cá giống chủ lực trong tỉnh, hàng năm, trại sản xuất được khoảng 7 triệu con cá giống các loại. Riêng trong năm 2015 đã sản xuất được 6,7 triệu cá Chép bột, 1,5 triệu rô phi đơn tính; Ương nuôi 6,3 triệu cá giống các loại (cá Chép: 2,5 triệu con, Diêu hồng: 0,2 triệu con, rô phi đơn tính: 1,5 triệu con, Trôi, mè, trắm: 2,1 triệu con)

Cai tao ao

   Ảnh: Cải tạo ao ương cá hương, cá giống qua đông tại Trại sản xuất giống thủy sản - Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Thọ

        Để chủ động nguồn cá giống đáp ứng nhu cầu của các hộ nuôi ngay từ đầu vụ năm 2016, ngay từ tháng 10/2015, trại sản xuất giống thủy sản đã tiến hành cải tạo ao để ương cá hương cá giống qua mùa đông với kế hoạch ương nuôi khoảng 0,6 triệu các loại cá hương và cá giống qua vụ đông sang năm 2016 cụ thể: Ương nuôi 4.000 các chép giống cỡ 300g/con, 350.000 các chép giống cỡ 250 -300 con/kg, 5.000 con cá giống trắm cỏ, trôi, mè cỡ 500g/con, ương nuôi khoảng 250.000 cá chép hương dòng chọn giống cỡ 4.000-5.000 con/kg.

Đinh Văn Huấn – Chi cục Thủy sản

 THỐNG KÊ CÁ LỒNG

Đơn vị Số Lồng SL dự kiến (kg) SL thực tế (kg)
Toàn tỉnh 747 4.115.975 3.149.530
Việt Trì 63 239.275 293.830
Thanh Thủy 206 1.119.250 848.000
Tam Nông 116 752.150 0
Phù Ninh 116 762.500 838.800
Đoan Hùng 246 1.242.800 1.168.900

VĂN BẢN - TÀI LIỆU