• Kỹ thuật cải tạo ao nuôi cá

    Cải tạo ao nuôi trước khi thả cá giống là rất quan trọng, sẽ làm sạch cá tạp, địch hại, mầm bệnh trong ao, giải phóng khí độc trong lớp bùn đáy; tỷ lệ cá sống đạt cao, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đàn cá ít bị bệnh, giảm hệ số tiêu tốn thức ăn, nâng...THỐNG KÊ CÁ LỒNG

Đơn vị Số Lồng SL dự kiến (kg) SL thực tế (kg)
Toàn tỉnh 747 4.115.975 3.149.530
Việt Trì 63 239.275 293.830
Thanh Thủy 206 1.119.250 848.000
Tam Nông 116 752.150 0
Phù Ninh 116 762.500 838.800
Đoan Hùng 246 1.242.800 1.168.900

VĂN BẢN - TÀI LIỆU