Danh sách cơ sở nuôi cá lồng

Cơ sở nuôi Địa chỉ Số điện thoại Số lượng lồng Sản lượng (kg)
Hà Quốc Thêm Phú Thứ - Đoan Hùng 0 0
0
Hà Thiết Tiến Phú Thứ - Đoan Hùng 0 1
5.000
Phan Văn Đường Phú Thứ - Đoan Hùng 0 1
5.000
Phan Văn Lân Phú Thứ - Đoan Hùng 0 3
15.000
Nguyễn Văn Hải Phú Thứ - Đoan Hùng 0 11
57.500
Nguyễn Văn Hòa Phú Thứ - Đoan Hùng 0 8
48.000
Hà Minh Hoan Phú Thứ - Đoan Hùng 0 6
31.000
Quyền Hồng Hà xã Hùng Long huyện Đoan Hùng 0 10
50.000
Đỗ Ngọc Ánh xã Hùng Long huyện Đoan Hùng 0 4
19.000
Hà Văn Hưng Phú Thứ - Đoan Hùng 0 8
32.000
Nguyễn Hữu Nhiên xã Hùng Long huyện Đoan Hùng 0 5
15.000
Hà Văn Bút Phú Thứ - Đoan Hùng 0 6
25.000
Nguyễn Văn Ánh xã Hùng Long huyện Đoan Hùng 0 3
15.500
Phạm Ngọc Trung xã Hùng Long huyện Đoan Hùng 0 2
7.000
Phan Ngọc Sơn Phú Thứ - Đoan Hùng 0 1
3.000
Triệu Văn Đông xã Hùng Long huyện Đoan Hùng 0 8
46.000
Vũ Tất Thành xã Hùng Long huyện Đoan Hùng 0 17
103.000
Nguyễn Văn Cường xã Hùng Long huyện Đoan Hùng 0 15
56.800
Trần Văn Minh xã Hùng Long huyện Đoan Hùng 0 10
55.000
Nguyễn Văn Lân Xã Vụ Quang huyện Đoan Hùng 0 6
23.500
Nguyễn Chí Cần Xã Vụ Quang huyện Đoan Hùng 0 6
27.000
Nguyễn Quốc Toản Xã Vụ Quang huyện Đoan Hùng 0 10
39.500
Nguyễn Văn Trung Xã Vụ Quang huyện Đoan Hùng 0 6
26.500
Phạm Thị Sánh Xã Vụ Quang huyện Đoan Hùng 0 4
11.000
Hoàng Văn Tăng Xã Vụ Quang huyện Đoan Hùng 0 13
57.000
Nguyễn Mạnh Việt Xã Vụ Quang huyện Đoan Hùng 0 8
36.000
Nguyễn Hồng Nhung Xã Vụ Quang huyện Đoan Hùng 0 4
18.000
Vũ Đình Vân Xã Vụ Quang huyện Đoan Hùng 0 11
46.000
Khuất Tuấn Anh Xã Vụ Quang huyện Đoan Hùng 0 7
29.500
Nguyễn Văn Đăng Xã Vụ Quang huyện Đoan Hùng 0 7
38.500
Phạm Văn Chinh Xã Phú Mỹ huyện Phù Ninh 0 4
6.000
Bùi Văn Tiến Xã Phú Mỹ huyện Phù Ninh 0 2
4.000
Triệu Quốc Trung xã Hùng Long huyện Đoan Hùng 0 45
301.500
Nguyễn Đạo Luật ( Nguyễn Văn Lực; Nguyễn Văn thiệp; Trần Ngọc Ánh) Khu 4 xã bảo Yên, huyện Thanh Thủy 0 8
27.500
Phạm Thị Tiền Xã Phú Mỹ huyện Phù Ninh 0 2
3.000
Nguyễn Thị Thức Xã Phú Mỹ huyện Phù Ninh 0 2
5.000
Khổng Mạnh Tiến xã Sông Lô thành phố Việt Trì 0 13
38.925
Phùng Văn Hường xã Phượng Lâu Thành phố Việt Trì 0 2
5.300
Nguyễn Văn Sinh xã Phượng Lâu Thành phố Việt Trì 0 1
2.500
Trần Huy Nhu xã Phượng Lâu Thành phố Việt Trì 0 2
5.300
Trần Huy Thức xã Phượng Lâu Thành phố Việt Trì 0 2
5.300
Trần Đức Thông xã Phượng Lâu Thành phố Việt Trì 0 1
3.400
Nguyễn Văn Thanh Xã Phú Mỹ huyện Phù Ninh 0 4
16.500
Bùi Quang Dũng Xã Phú Mỹ huyện Phù Ninh 0 4
13.000
Nguyễn Quốc Tuấn Xã Phú Mỹ huyện Phù Ninh 0 6
26.000
Đỗ Quốc Thành Xã Phú Mỹ huyện Phù Ninh 0 1
2.000
Trần Huy Tân xã Phượng Lâu Thành phố Việt Trì 0 10
48.400
Nguyễn Hữu Ngọc Xã Hạ Giáp huyện Phù Ninh 0 10
32.500
Nguyễn Văn Tươi Xã Tiên Du huyện Phù Ninh 0 5
13.500
Nguyễn Hữu Thanh (Tạ Mạnh Hùng) xã Phượng Lâu Thành phố Việt Trì 0 8
40.400
Nguyễn Bá Vỹ xã Phượng Lâu Thành phố Việt Trì 0 3
13.000
Hoàng Mạnh Thắng Xã An Đạo huyện Phù Ninh 0 10
52.500
Lã Văn Bình (Nguyễn Văn Hoan, Lã Hồng Thăng, Cao Văn Mạnh) xã Hùng Lô Thành phố Việt Trì 0 21
76.750
Nguyễn Minh Đăng Xã Bình Bộ huyện Phù Ninh 0 45
450.000
Nguyễn Huy Yên xã Xuân Lộc huyện Thanh Thủy 0 15
71.900
Hoàng Đình Luyến Xã Bình Bộ huyện Phù Ninh 0 21
138.500
Dương Văn Mạnh xã Xuân Lộc huyện Thanh Thủy 0 6
37.500
Công ty TNHH Toản Thế xã Xuân Lộc huyện Thanh Thủy 0 38
207.250
Bùi Ngọc Thanh xã Xuân Lộc huyện Thanh Thủy 0 7
52.800
Đặng Văn Luyện xã Xuân Lộc huyện Thanh Thủy 0 17
153.500
Doanh nghiệp Hợp Thành xã Xuân Lộc huyện Thanh Thủy 0 9
46.000
Nguyễn Quốc Lập xã Xuân Lộc huyện Thanh Thủy 0 6
28.000
Lê Văn Hoạch xã Xuân Lộc huyện Thanh Thủy 0 5
20.600
Dương Tiến Dũng xã Xuân Lộc huyện Thanh Thủy 0 9
62.000
Nguyễn Văn Quang xã Xuân Lộc huyện Thanh Thủy 0 5
19.400
Mạc Kế Đức xã Thạch Đồng huyện Thanh Thủy 0 4
23.900
Mạc Kế Nghiệp xã Thạch Đồng huyện Thanh Thủy 0 5
29.000
Nguyễn Văn Đô (Nguyễn Văn Bảo) Khu 3 xã Bảo yên, huyện Thanh Thủy 0 5
14.500
Nguyễn Kim Trang (Nguyễn Đạo Luật Chí, Nguyễn Xuân Thắng, Trần Quang Tiền, Lương Khắc Quyền) Khu 2, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy 0 25
123.100
Hoàng Văn Cường Khu 3 xã Đoan Hạ huyện Thanh Thủy 0 18
81.000
Lê Quý Linh Khu 3 xã Đoan Hạ huyện Thanh Thủy 0 1
5.000
Nguyễn Đức Thụ (Phạm Ngọc Dũng, Phạm Ngọc Lợi) Khu 8 xã Đoan Hạ huyện Thanh Thủy 0 8
52.000
Trần Văn Thoát xã Đồng Luận - huyện Thanh Thủy 0 6
29.000
Phan Văn Thắng xã Phượng Mao - huyện Thanh Thủy 0 6
25.600
Nguyễn Việt Hà Khu 8 - xã Yến Mao- huyện Thanh Thủy 0 3
9.700
Nguyễn Văn Dũng (HTX Nhật Minh) Khu 6 - xã Tề Lễ - huyện Tam Nông 0 10
57.500
Trần Hữu Việt (Trần Văn Châu) Khu 1 - xã Hùng Đô - huyện Tam Nông 0 4
26.000
Nguyễn Minh Đăng (Đinh Công Trọng; Nguyễn Văn Chính; Nguyễn Đăng Khoa; Nguyễn Quang Học) Khu 4 - xã Quang Húc - Huyện Tam Nông 0 23
167.000
Nguyễn Văn Đông (Lê Hoàng Thao; Phạm Hồng Thịnh) Khu 2 - xã Quang Húc - Huyện Tam Nông 0 9
55.500
Nguyễn Hữu Quyết (Nguyễn Duy Lương) Khu 8 - xã Quang Húc - Huyện Tam Nông 0 3
16.000
Nguyễn Thế Hiệp (Mai Quyết Định, Phạm Hồng Thái) Khu 8 - xã Quang Húc - Huyện Tam Nông 0 8
49.500
Nguyễn Hồng Vân (Nguyễn Thái Ngọc, Lê Văn An, Lê Văn Ninh, Nguyễn Đức Thọ) Khu 8 - xã Quang Húc - Huyện Tam Nông 0 15
98.700
Vũ Văn Hợp Khu 4 - xã Quang Húc - Huyện Tam Nông 0 19
138.450
Lê Tiến Lợi (Lê Ngọc Diệp) Khu 4 - xã Quang Húc - Huyện Tam Nông 0 10
59.500
Lê Hữu Tôn (Lê Hữu Thành) Khu 6 - xã Quang Húc - Huyện Tam Nông 0 15
84.000


THỐNG KÊ CÁ LỒNG

Đơn vị Số Lồng SL dự kiến (kg) SL thực tế (kg)
Toàn tỉnh 747 4.115.975 3.149.530
Việt Trì 63 239.275 293.830
Thanh Thủy 206 1.119.250 848.000
Tam Nông 116 752.150 0
Phù Ninh 116 762.500 838.800
Đoan Hùng 246 1.242.800 1.168.900


SẢN PHẨM CÁ LỒNG

Loại cá Giá bán (vnđ/kg) Tiêu chuẩn VSATTP
Trắm đen 0 Đạt
Trắm cỏ 0 Đạt
Tầm 0 Đạt
Rô phi 0 Đạt
Ngạnh sông 0 Đạt
Lăng nghệ 0 Đạt
Diêu hồng 0 Đạt
Cá trê 0 Đạt
cá Nheo 0 Đạt
Cá lóc đầu nhím 0 Đạt
Cá lăng đuôi đỏ 0 Đạt
Cá Lăng 0 Đạt
Cá khác 0 Đạt
cá Chim trắng 0 Đạt
Cá chiên 0 Đạt
Cá Chép 0 Đạt

Video Clips

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined variable: videos

  Filename: home/load_video.php

  Line Number: 14

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: home/load_video.php

  Line Number: 14

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: slidercat

Filename: home/load_video.php

Line Number: 98

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: home/load_video.php

Line Number: 98

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined variable: slidercat

  Filename: home/load_video.php

  Line Number: 134

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: home/load_video.php

  Line Number: 134

VĂN BẢN - TÀI LIỆU